طرح «مسکن کرامت» روزنه‌ی امید در دولت سیزدهم! 05 تیر 1400
رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران:

طرح «مسکن کرامت» روزنه‌ی امید در دولت سیزدهم!

رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران از طرح “مسکن کرامت” به عنوان اکسیر ایجاد تحرک اقتصادی در دولت سیزدهم نام برد و گفت: این طرح حداقل یک میلیون اشتغال دایم ایجاد خواهد کرد و چرخهای تولید قریب به یکصد صنعت را به گردش درمی آورد.

بررسی وضعیت بازار مسکن بعد از انتخاب رئیسی 30 خرداد 1400
رییس اتحادیه مشاوران املاک:

بررسی وضعیت بازار مسکن بعد از انتخاب رئیسی

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی، رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است گفت: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند.