مجله کوچه، شماره پنجم منتشر شد 13 تیر 1400
فرمالیسم انتقادی در معماری و طراحی شهری:

مجله کوچه، شماره پنجم منتشر شد

مجله کوچه (مجله کوچه باغ هنر و اندیشه | مجله فرهنگی هنری با رویکرد شهر و‌ معماری) (شماره ۵، بهار ۱۴۰۰ شمسی) با موضوع “ فرمآلیسم: پیرامون فرم و فرمالیسم انتقادی در معماری و طراحی شهری ” منتشر شد!