بررسی آخرین وضعیت مسکن ملی استان اردبیل 23 فروردین 1400
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل:

بررسی آخرین وضعیت مسکن ملی استان اردبیل

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: احداث طرح اقدام ملی مسکن آخرین فرصت و شانس برای خانه‌دار شدن افراد فاقد سرپناه است که امیدواریم با استقبال و همراهی متقاضیان روبه‌رو شود.