مرکز ارتباطات ۱۳۷ فرصتی برای ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای شهر 18 بهمن 1401
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد:

مرکز ارتباطات ۱۳۷ فرصتی برای ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای شهر

حضور در مرکز ارتباطات مردمی 137، فرصت خوبی برای ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری به منظور شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنهاست.