آشنایی بامعماری دیکانستراکشن، طراحی با ساختارشکنی 06 دی 1399
تبدیل غیرممکن به ممکن با معماری دیکانستراکشن

آشنایی بامعماری دیکانستراکشن، طراحی با ساختارشکنی

معماری دیکانستراکشن یا ساختار‌شکن، اصول و مبانی معماری ساختارگرایی را به چالش کشید. پیتر آیزنمن از معماران مشهور این سبک می‌گوید: دیکانستراکشن یعنی ساختن ایده‌های ساخت ناپذیر! در این مطلب با این سبک از معماری بیشتر آشنا شوید.