قیمت روز مسکن در تهران (تیر ماه ۱۴۰۰) 10 تیر 1400
گزارش میدانی:

قیمت روز مسکن در تهران (تیر ماه ۱۴۰۰)

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.