موسسات اجاره داری حرفه ای؛ ایده‌ای برای تنظیم بازار 22 فروردین 1400
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:

موسسات اجاره داری حرفه ای؛ ایده‌ای برای تنظیم بازار

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای برای نخستین بار در کشور در سال ۱۴۰۰ با هدف تنظیم بازار اجاره در خرداد ماه امسال خبر داد.