میانگین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟ 07 تیر 1400
بانک مرکزی:

میانگین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟

بانک مرکزی گزارش بازار مسکن شهر تهران در خرداد امسال را منتشر کرد که بر اساس آن متوسط قیمت هر متر مربع، ۲۹.۶ میلیون تومان برآورد شده است.