میراگر ساختمان چیست و انواع آن کدامند؟ 12 تیر 1400
آشنایی با سیستم لرزه ای در سازه:

میراگر ساختمان چیست و انواع آن کدامند؟

یکی از انواع روش هایی که از آن برای مقاوم سازی ساختمان استفاده می شود، سیستم میراگر می باشد. میراگر به سیستم لرزه ای در سازه ها و ساختمان ها گفته می شود که در هنگام وقوع زلزله عمل می کند.