نرم افزار پریماورا چیست و استفاده از آن چه مزایایی  دارد؟ 27 خرداد 1400
معرفی سیستم مدیریت پروژه:

نرم افزار پریماورا چیست و استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

پریماورا (Primavera) یک نرم افزار مدیریت پروژه سازمانی است. این برنامه شامل مدیریت پروژه، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل ریسک، مدیریت فرصت‌ها، مدیریت منابع، همکاری و قابلیت‌های کنترلی است.