روش های نورپردازی شهری و انواع آن 03 تیر 1400
طراحی شهری:

روش های نورپردازی شهری و انواع آن

نورپردازی شهری اهمیت بالایی در زیبا به نظر رسیدن شهر دارد . از آن جایی که بیش از ۸۰ درصد تأثیر ما از جهان از طریق ارتباط بصری به وجود می آید بنابراین درک ما از فضای شهری به میزان روشنایی آن بستگی دارد .