خانه های تونلی ویتنام؛ روشی برای بهینه‌سازی زمین! 30 بهمن 1399
رویکرد سنتی در خانه‌سازی:

خانه های تونلی ویتنام؛ روشی برای بهینه‌سازی زمین!

خانه‌ های تونلی ویتنام بخشی از رویکرد سنتی شهرهای هانوی و سایگون در ویتانم هستند. این نوع مسکن در ویتنام به دلیل مالیات بر دارایی که بر اساس عرض نما تعیین می‌شد، ظهور کرده است.