هزینه ساخت خانه در تهران چقدر است؟ 11 اسفند 1399
نایب رییس انبوه سازان تهران:

هزینه ساخت خانه در تهران چقدر است؟

ساخت یک واحد مسکونی در مناطق متوسط پایتخت، نیاز به 82 سال پس انداز کردن همه حقوق یک کارگر دارد! و تامین سرپناه در شرایط کنونی بازار بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست.