مدیریت شهری باید همراه جامعه شهری باشد ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت شهری باید همراه جامعه شهری باشد

یادداشتی از سیدمحمد بهشتی ‌معمار و عضو فرهنگستان هنر پیرامون مدیریت شهری

طراحی شهری؛ چندرشته‌ای یا میان‌رشته‌ای؟ ۰۶ مرداد ۱۴۰۰

طراحی شهری؛ چندرشته‌ای یا میان‌رشته‌ای؟

پس از گذشت شش دهه از تولد «طراحی شهری» همچنان این دیسیپلین در تلاش برای بازتعریف و بازنگری در تمام ابعاد خود است.

داستان دگرگونی فضاهای عمومی شهری در تهران ۰۳ مرداد ۱۴۰۰

داستان دگرگونی فضاهای عمومی شهری در تهران

این نوشته پیشتر در شماره دوم نشریه کوچه در بهار ۱۳۹۹ منتشر گردیده است.

خانه‌دار شدن قشر متوسط راهکار موازنه بازار مسکن در دولت آینده ۳۰ تیر ۱۴۰۰
محمد علیزاده کارشناس حوزه مسکن:

خانه‌دار شدن قشر متوسط راهکار موازنه بازار مسکن در دولت آینده

محمد علیزاده کارشناس حوزه مسکن خانه‌دار شدن قشر متوسط را راهکار موازنه بازار مسکن در دولت آینده میداند.

از شهردار آینده تهران چه توقعی میرود؟ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

از شهردار آینده تهران چه توقعی میرود؟

شهر جدید تهران قرار است از بین ۲۶ نامزد شهرداری، گزینه اصلح را انتخاب کند، اما قالب مشخص و حرفه‌ای برای عیارسنجی نامزدها ندارد. از شهردار آینده تهران چه توقعی میرود؟