برج های منحنی کانادا؛ طرحی برای توسعه معماری پایدار 08 فروردین 1400
پروژه‌های سبز:

برج های منحنی کانادا؛ طرحی برای توسعه معماری پایدار

یک شرکت معماری انگلستانی برای نخستین بار طرح دو برج دوستدار محیط‌زیست را که به شکل منحنی هستند، برای اجرا در شهر ونکوور کانادا ارائه داده که مورد استقبال هم قرار گرفته است.