رشد  ۱۱۳ درصدی تولید سیمان در سال ۱۳۹۹ 17 خرداد 1400

رشد ۱۱۳ درصدی تولید سیمان در سال ۱۳۹۹

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر ایران که در گذشته واردکننده سیمان بوده به صادر کننده این محصول تبدیل شده به طوریکه سال گذشته ۱۱۳ درصد رشد تولید سیمان در کشور به ثبت رسیده است.