جاماندگان ثبت نام در سامانه املاک چه کاری باید انجام دهند؟ 22 خرداد 1400
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی:

جاماندگان ثبت نام در سامانه املاک چه کاری باید انجام دهند؟

۱۹ خرداد مهلت ثبت خانه در سامانه املاک و اسکان به پایان رسید اما بسیاری از افراد نتوانستند اطلاعات واحد مسکونی خود را در این سامانه ثبت‌ کنند.