نگاه بین‌المللی در حوزه اقتصادی حاکم شود 28 مرداد 1402
سخنگوی شورای شهر مشهد:

نگاه بین‌المللی در حوزه اقتصادی حاکم شود

اگر به دنبال رشد و توسعه اقتصادی در این شهر هستیم، باید رویکرد و نگاه بین‌المللی در حوزه اقتصادی داشته باشیم؛ البته باید توجه داشت، پیش‌نیاز این مهم، جلب اعتماد سرمایه‌گذار است.