راز پنهان خانه مخفی در برج ایفل! 17 اردیبهشت 1400
هنرنمایی گوستاو ایفل:

راز پنهان خانه مخفی در برج ایفل!

برج ایفل که بیش از 130 سال در پاریس قرار دارد، به نمادی فرهنگی از شهر نور تبدیل شده است؛ اما شاید تعداد کمی از مردم بدانند که گوستاو ایفل، معمار و طراح این برج، یک آپارتمان مخفی و شخصی در بالای این برج داشته است.