ارسال کمک‌های هلدینگ عالیس به زلزله زدگان خوی 23 بهمن 1401

ارسال کمک‌های هلدینگ عالیس به زلزله زدگان خوی

کمک های گروه تولیدی هلدینگ عالیس به زلزله زدگان شهرستان خوی ارسال شد