قیمت مسکن در قزوین سال ۱۴۰۰ افزایش ندارد! 21 فروردین 1400
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین:

قیمت مسکن در قزوین سال ۱۴۰۰ افزایش ندارد!

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: افزایش قیمت مسکن در قزوین در سال جدید وجود ندارد و در سال جدید عرضه مسکن بیشتر خواهد بود.