راهنمای طراحی سازه های ساختمانی منتشر شد 16 اسفند 1399
تدوین آیین‌نامه:

راهنمای طراحی سازه های ساختمانی منتشر شد

آیین‌نامه‌های طراحی سازه ضوابط و حداقل‌های لازم را جهت طرح و کنترل اجزاء سازه ارائه کرده‌اند. این مجموعه به عنوان یک راهنما جهت استفاده از این آیین‌نامه‌های طراحی تهیه شده است و طبیعتاً کلیه ضوابط مورد نیاز جهت طرح سازه را پوشش نمی‌دهد.