مالیات خانه های خالی چقدر است و بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟ 14 فروردین 1400
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

مالیات خانه های خالی چقدر است و بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟

سرانجام مالیات بر خانه‌های خالی با فراز و فرودهای بسیار در سال گذشته به قانون تبدیل شد و به مرحله اجرا رسید. طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مرداد ۱۴۰۰ اولین مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.