شورای اجتماعی محلات مشهد پای کار دهه آخر صفر 29 شهریور 1401
معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

شورای اجتماعی محلات مشهد پای کار دهه آخر صفر

معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: شوراهای اجتماعی محلات مشهد در معرفی ظرفیت های محله مانند اسکان و سایر خدمات ضروری با مشارکت جمعیت خدمتگزار حضرت رضا(ع)، به زائران امام مهربانی ها در دهه آخر صفر خدمت رسانی خواهند کرد.