دلیل قطعی آب در تهران چیست؟ 16 تیر 1400
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:

دلیل قطعی آب در تهران چیست؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاکید کرد: در هیچ نقطه‌ای از تهران برنامه قطع و یا نوبت‌بندی آب نداریم و قطع آبی که در برخی مناطق شهرهای استان تهران رخ داده ناشی از قطع برق و خاموش‌شدن پمپ های چاه‌های آب تامین‌کننده آب شرب مناطق مختلف است.