مدیریت ریسک چیست و چه اصولی دارد؟ 18 تیر 1400

مدیریت ریسک چیست و چه اصولی دارد؟

مدیریت ریسک چیست؟ فرایندی است که هدف آن کاهش آثار زیان‌آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش‌بینی حوادث ناخواسته و برنامه‌ریزی برای اجتناب از آن‌ها است.