مرکز فرهنگی چهار بال؛ خلاقیتی دیگر از گروه معماران زاها حدید 27 بهمن 1399
رونمایی از جدیدترین پروژه کمپانی زاها حدید:

مرکز فرهنگی چهار بال؛ خلاقیتی دیگر از گروه معماران زاها حدید

جدیدترین مرکز فرهنگی شهر جوهای به نام مرکز فرهنگی چهار بال واقع در کشور چین، یکی از محصولات منحصر به فرد صنعت معماری در منطقه ی مسکونی جینوان به شمار می آید.