آشنایی با بتن غلطکی و مزایای آن در ساختمان‌سازی 27 اردیبهشت 1400
مصالح نوین ساختمانی:

آشنایی با بتن غلطکی و مزایای آن در ساختمان‌سازی

بتن غلطکی نوعی بتن است که برای بتن ریزی های حجیم مناسب بوده و اجرای آن توسط ماشین آلات سنگین راه سازی انجام می شود. بتن غلطکی مانند بتن معمولی از سیمان، سنگریزه ها و آب ساخته و در تولید آن از تکنولوژی بتن و خاک بهره برده می شود.