مهمترین چالش مسکن در دولت سیزدهم چه خواهد  بود؟ 11 مرداد 1400

مهمترین چالش مسکن در دولت سیزدهم چه خواهد بود؟

آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، چالش مسکن در دولت سیزدهم جدی است، اما راه عبور از این بحران برای دولت آینده چیست؟