معماران سینما 04 آذر 1399

معماران سینما

هنر هفتم (سینما) هماره قرابت آشکاری با هنر معماری که آمیخته ای از ایده، طرح، خلاقیت و… است، دارد؛ هنری کاملاً مهندسی و تعریف شده با تاثیر پذیری از ذوق بهینه که شالوده کارکرد صحیح است.