سامانه جامع مدیریت زمین رونمایی شد 18 اسفند 1399
با حضور معاون اول رییس جمهور:

سامانه جامع مدیریت زمین رونمایی شد

سامانه جامع مدیریت زمین با حضور معاون اول رئیس جمهور در محل سازمان جنگل‌ها، آبخیزداری و منابع طبیعی کشور رونمایی شد.