چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران 15 تیر 1400
فصلنامه معماری و ساختمان:

چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

«چهاردهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران» با ابعاد گسترده و دعوت از شرکت‌کنندگان پروژه‌های اجرا شده در داخل کشور توسط فصلنامه معماری و ساختمان برگزار می‌گردد.