قیمت خانه در مناطق مختلف تهران چقدر است؟ 17 اسفند 1399
قیمت خانه در اسفند 99:

قیمت خانه در مناطق مختلف تهران چقدر است؟

بازار مسکن در سال ۱۴۰۰، با پیروی از نیمه دوم سال ۹۹ دوران پساجهشی خود را طی خواهد کرد؛ این نتیجه از واسطه‌های ملکی است که البته به شکل مشروط و در قالب تحقق یک ماموریت اضطراری در بازار مسکن مطرح شده است.