صدور پروانه اضطراری نوسازی برای خانه‌های در حال تخریب 22 دی 1399
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

صدور پروانه اضطراری نوسازی برای خانه‌های در حال تخریب

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: امکان صدور پروانه اضطراری نوسازی برای خانه‌‎های در حال فرو ریزش منطقه ۱۲ به‌ویژه محله هرندی فراهم شد.