معرفی کتاب «مکان و لا مکان»+فهرست مطالب 02 تیر 1400

معرفی کتاب «مکان و لا مکان»+فهرست مطالب

کتاب «مکان و لا مکان» به تفصیل به موضوع مکان و هویت آن در معماری می‌ پردازد.