میلگرد بستر چیست و چه تاثیراتی در ساختمان‌سازی دارد؟ 27 فروردین 1400
محاسبه و روش اجرا:

میلگرد بستر چیست و چه تاثیراتی در ساختمان‌سازی دارد؟

میلگرد بستر به عنوان میله‌های تقویت کننده شناخته می‌شوند که برای تقویت و تثبیت دیوارهای بنایی استفاده می‌شود. از این میلگرد می‌توان در حین ساخت استفاده کرد اما در بیشتر مواقع جهت مقاوم سازی به کار گرفته می‌شود.