میلگرد حرارتی چیست و استفاده از آن چه ضوابطی دارد؟ 18 اردیبهشت 1400
معرفی اجزای ساختمان:

میلگرد حرارتی چیست و استفاده از آن چه ضوابطی دارد؟

نام میلگرد حرارتی شاید ذهن بسیاری از افراد را به سوی نحوه ساخت خاص یا استفاده از یک آلیاژ خاص برای ساخت میلگرد ببرد. در واقع میلگرد حرارتی تفاوتی با دیگر میلگردها ندارد و تنها به دلیل عملکرد آن در سازه است که این نام را برای آن در نظر گرفته‌اند.