پارک های جیبی؛ راهکاری برای توسعه فضای شهری 10 اسفند 1399

پارک های جیبی؛ راهکاری برای توسعه فضای شهری

در مقایسه با حجم ساخت‌وساز در آتن، طی چند دهه اخیر توجه کمی به احداث فضای آزاد شهری شده و اکنون مقامات درصدد جبران آن هستند؛ احداث پارک‌ های جیبی از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است و مقامات شهری آتن از احداث دومین "پارک جیبی" رونمایی کردند.