کارزار مردمی برای ثبت جهانی توس و آرامگاه فردوسی 14 تیر 1400
چند قدم تا میراث جهانی یونسکو:

کارزار مردمی برای ثبت جهانی توس و آرامگاه فردوسی

جمعی از فعالان عرصه فرهنگ، با راه‌اندازی کارزاری برای جمع‌آوری امضا خواهان اقدام برای ثبت جهانی توس شدند که مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بلندآوازه ایران و خالق «شاهنامه» نیز در آن واقع شده است.