خدمات اتوبوسرانی در مشهد شامل تخفیف می‌شود 31 تیر 1401
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد:

خدمات اتوبوسرانی در مشهد شامل تخفیف می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد مقدس گفت: اگر به زیرساخت‌ها و فرصت‌های اقتصادی در حوزه حمل‌ و نقل نگاه مناسب داشته باشیم، می‌توان به واسطه درآمدزایی از این طریق، بهای دریافتی از شهروندان برای سفر با حمل‌ و نقل عمومی را کاهش داد