بررسی ساخت بیمارستان مقاوم در برابر زلزله تهران 01 اسفند 1399
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

بررسی ساخت بیمارستان مقاوم در برابر زلزله تهران

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: طرح ساخت یک بیمارستان مقاوم در برابر زلزله در تهران به‌عنوان پایلوت در نشست ستاد ویژه مدیریت بحران کلان‌شهر تهران با حضور کارگروه تخصصی سلامت در حوادث غیر مترقبه بررسی شد.