مبلغ وام مسکن برای متاهلین و مجردها چقدر است؟ 04 خرداد 1400
بررسی روند نزولی هزینه وام مسکن+نمودار

مبلغ وام مسکن برای متاهلین و مجردها چقدر است؟

وام مسکن روز گذشته افتی 3 درصدی را تحربه کرد. مرور این ارقام نشان می دهد این افت بیشترین کاهش ثبت شده در یک ماه اخیر بوده است.