وام فرزند چهارم؛ طرح تشویقی جدید برای فرزندآوری! 20 تیر 1400

وام فرزند چهارم؛ طرح تشویقی جدید برای فرزندآوری!

وام فرزند چهارم! بعد از طرح‌های تشویق به داشتن سه فرزند، حالا اعلام شده اگر خانواده‌ای فرزند چهارم را هم به دنیا بیاورد، کمک مالی ۱۳ میلیون تومانی دریافت می‌کند. اما نه به صورت نقدی!