اولین کتاب اصول و مبانی حقوق مهندسی ساختمان منتشر شد 01 اسفند 1399
پیوند رشته مهندسی ساخت‌وساز با حقوق:

اولین کتاب اصول و مبانی حقوق مهندسی ساختمان منتشر شد

اولین کتاب اصول و مبانی حقوق مهندسی ساختمان در کشور با هدف تبیین حقوق ساخت و ساز در صنعت ساختمان و پیوند رشته ساخت و ساز با علم حقوق تهیه و روانه بازار نشر شد.