زیرساخت های شهری دچار مشکل تکنیکی ست 03 آذر 1399
معمار بنای

زیرساخت های شهری دچار مشکل تکنیکی ست

مهرداد ایروانیان معتقد است که مقایسه کردن معماری امروز با گذشته کار درستی نیست زیرا شرایط بهره‌برداری از بناها و شهر در شرایط کنونی متفاوت است.