ممنوعیت استفاده از نمای رومی/ پروانه ساختمانی سازنده ضبط می‌شود! 05 اردیبهشت 1400
رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین:

ممنوعیت استفاده از نمای رومی/ پروانه ساختمانی سازنده ضبط می‌شود!

سید کاظم مجابی با اشاره به اینکه استفاده از نمای رومی در ساختمان‌ها ممنوع است، گفت: اگر مجری عضو سازمان، مطابق دستورالعمل ابلاغی عمل نکند پروانه او ضبط می‌شود و با تخلف انجام شده برخورد خواهد شد.