جایزه ملی معماری به ساخت سقف متحرک چوبی رسید 03 آذر 1399

جایزه ملی معماری به ساخت سقف متحرک چوبی رسید

براساس آخرین اخبار بدست رسیده، جایزه ملی معماری به ساخت سقف متحرک چوبی رسید.