ظرفیت‌های سازمان فاوا؛ بستری مناسب برای کسب درآمد پایدار است 22 فروردین 1401
مجید دبیریان رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد:

ظرفیت‌های سازمان فاوا؛ بستری مناسب برای کسب درآمد پایدار است

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: سازمان فاوا به جهت ظرفیت و زیرساخت‌هایی که از آن برخوردار است، می‌تواند بهتر از بخش‌های دیگر مدیریت شهری، با نگاه تحولی، درآمدزایی داشته باشد و گامی در مسیر کسب درآمد پایدار بردارد.