سیستم سرمایش از کف؛ گزینه‌ای مناسب برای صرفه‎جویی انرژِی 24 فروردین 1400
آشنایی با سیستم‌های سرمایشی:

سیستم سرمایش از کف؛ گزینه‌ای مناسب برای صرفه‎جویی انرژِی

سیستم سرمایش از کف، شباهت بسیار زیادی به سیستم گرمایش از کف نوع رطوبتی دارد. در سیستم‌های سرمایش از کف، ماده خنک کننده که عمدتاً آب است از طریق تجهیزات مربوطه که در خارج از ساختمان و در فضای باز قرا گرفته است، از طریق مجاری و لوله‌هایی به کف ساختمان و فضای مورد نظر هدایت می‌شود.